Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

egzamin poprawkowy z przedmiotu Polityka handlowa USA

Szanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Polityka handlowa USA odbędzie się 5.09 o godzinie 11.30.