Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych <usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D2WNOS> u pana prof. Romana Kuźniara odbędzie się 31 VIII 2017 r., o godz. 12.00 w sali Aula, ul. Żurawia 4.