Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

„Environmental Technology and International Affairs“ – studia podyplomowe

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe na interdyscyplinarnym kierunku „Environmental Technology and International Affairs“.

Studia organizowane są przez Uniwersytet Techniczny w Wiedniu oraz Akademię Dyplomatyczną w Wiedniu już po raz dwunasty. Ich główna tematyka dotyczy technologii ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym. Program zajęć obejmuje zarządzanie zasobami powietrznymi, wodnymi i energetycznymi oraz kwestie zrównoważonego rozwoju środowiska. Część programu „Stosunki Międzynarodowe” obejmuje prawne, polityczne i ekonomiczne kwestie ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym.

Termin składania aplikacji upływa 15 marca 2018 na miejscu.

Folder_2018_Postgraduate MSc Program