Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Erasmus+, 2017 2018 – lista osob wstepnie zakwalifikowanych!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu listę osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje i tak duże zainteresowanie. Niestety ze względu na ilość zgłoszeń, Komisja nie mogła przyznać wszystkim Państwu wyjazdów i wnioskowanych destynacji.

Lista

Do pon. do godz. 12.00 w ISM można składać odwołania do pok. 400. Do 28 lutego zostaną wpisane Państwu wyjazdy do systemu USOS. Od 28 lutego do 3 marca każdy student jest zobligowany do uzupełnienia danych  w systemie USOS według instrukcji poniżej.

Dalsze instrukcje, pojawią się przy zaktualizowanej liście wyjazdów (po odwołaniach).

 

Jeszcze raz uprzejmie przypominamy:  jest to wstępna lista zakwalifikowanych studentów. Aplikacje osób, które nie będą mieć zaliczonego etapu studiów (nierozliczone bądź bez zgody kierownika studiów i koordynatora na wyjazd z nierozliczonym przedmiotem) bądź zalegające z płatnościami  będą automatyczne anulowane i wyłączane z dalszego procesu rekrutacji. Dotyczy to również studentów z innych jednostek w przypadku braku wyraźnej zgody koordynatora z macierzystej jednostki i kompatybilności kierunków/przedmiotów!!!

Prosimy o stosowanie się do podanego harmonogramu i regularne sprawdzanie strony internetowej.

 

 

Instrukcja:

W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Erasmus+

(możliwe wielokrotne wyjazdy na jednym stopniu studiów, itp.) koordynator nie ma możliwości uzupełnienia poniższych danych z własnego profilu USOSweb. Student musi zatem sam uzupełnić dane z własnego profilu USOSweb.

Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie brakujące dane. Student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już w programie Erasmus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktykę). Jeśli student wyjeżdżał z UW pojawia się tabela wyjazdów, które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus i nie zostały wykazane w tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student wskazuje na jakim poziomie zna język na etapie kwalifikacji. Następnie student wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.