Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Europejskie Stowarzyszenie Centrów Studiów nad Indiami (EAISC)

geneza

W dniach 21-22 listopada 2011 roku podczas międzynarodowej konferencji w New Delhi, zorganizowanej przez EU-India Study Centres Programme and European Commission powołano do zycia Europejskie Stowarzyszenie Centrów Studiów nad Indiami (ang. European Association of India Study Centres, EAISC). Jednoczy ono centra badawcze z Unii Europejskiej koncentrujące swoje wysiłki na problematyce współczesnych Indii. Jednym z fundatorów jest CCIRS ISM. Dr Jakub Zajączkowski został wybrany pierwszym prezydentem EAISC.

Podczas konferencji Uniwersytet Warszawski reprezentowany był przez: prof. dr hab. Janusza Adamowskiego, dziekana WDiNP i dr Jakuba Zajączkowskiego z ISM.

EAISC

cele:

Celami EAISC są:

 1. wzmocnienie i promocja indyjsko-europejskiej współpracy naukowej
 2. utworzenie sieci europejskich instytucji służącej temu celowi
 3. efekt synergii w zakresie badań, dydaktyki, administracji, wymiany personelu, planowania  i pozyskiwania funduszy
 4. reprezentowanie wspólnych interesów wobec UE
 5. współpraca z indyjskimi instytucjami szkolnictwa wyższego w zakresie Studiów Europejskich.

Zobacz: Status of EAISC

Partnerzy:

Partnerzy z Europy:

 • Leiden University (Holandia)
 • University of Milan (Włochy)
 • Reutlingen University (Niemcy)
 • Hochschule Bremen University of Applied Sciences (Niemcy)

Partnerzy z Indii:

 • Banasthali University
 • Bastar University
 • Jawaharlal Nehru University
 • Mangalore University
 • Manipal University
 • Manomaniam Sundaranar University
 • Pondichery University
 • Sambalpur University
 • Symbiosis International University
 • Universityof Caclutta
 • University of Delhi
 • Vinoba Bhave University

Dwa stowarzyszenia:

 • Assotiation of European Studies in India (India)
 • European Association of India Study Centres (Europa)

Aktywność i rezultaty

Pierwsze posiedzenie zarządu European Association of India Study Centres odbyło się w Warszawie w dniach 22-25 marzec 2012. Wzięli w nim udział:

 • Dr Jakub Zajączkowski (przewodniczący, CCIRS, UW)
 • Prof. Donatella Dolcini (Department of Contemporary languages and Cultures (Hindi Language and  Indian Culture, University of Milan, włochy)
 • Prof. Hans G. Jansen (Head of India Study Centre, Hochschule Bremen, University of Applied Sciences, niemcy)
 • Dr Uwe Skoda (Chairperson, Contemporary India Study Centre Arhus, Arhus University, dania).

Podczas spotkania dyskutowano nt.:

 • Plany Centrum
 • Studia magisterskie (prezentacja programów studiów nt. Indii współczesnych przez uczestników)
 • Wspólny program studiów magisterskich
 • Wymiana pracowników naukowych I studentów
 • Mundus Action 2

EAISCEAISC

Podczas spotkania zaakceptowana został Deklaracja Warszawska, w której partnerzy zobowiązali się do dalszej intensyfikacji współpracy.
zobacz: Warsaw Declaration 2012

Projekt Eramus Mundus

EAISC było częścią konsorcjum, które uzyskało fundusze na realizację projektu w ramach program Ersmus Mundus. ISM uzyskało prestiżowy grant w ramach program Erasmus Mundus (Sub-Programme: Erasmus Mundus Partnerships in Action 2, Strand 1). Tytuł projektu: Interdisciplinary Bridgies in Indo-European Studies (UNIES). Koordynatorami projektu są: Aarhus University, Dania and IIT Madras, Indie.

Koordynator

dr Jakub Zajączkowski (j.zajaczkowski@uw.edu.pl, kubazaj@hot.pl)