Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Fotorelacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej ISM WNPiSM UW | 23.05.2018
Fotorelacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej ISM WNPiSM UW | 23.05.2018
Festiwal Filmowy ISM & HumanDOC | 9-11.03.2018 [Fotorelacja]
Festiwal Filmowy ISM & HumanDOC | 9-11.03.2018 [Fotorelacja]
VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. Euro polską racją stanu | Fotorelacja
VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. Euro polską racją stanu | Fotorelacja
WIGILIA ISM 2017 | [Zdjęcia]
WIGILIA ISM 2017 | [Zdjęcia]
ISM w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ [Fotorelacja]
ISM w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ [Fotorelacja]
Wizyta badaczy i studentów z Sankt Petersburga w ISM WNPiSM UW oraz na Konwencji PTSM w Krakowie w ramach grantu MSZ [Fotorelacja]
Wizyta badaczy i studentów z Sankt Petersburga w ISM WNPiSM UW oraz na Konwencji PTSM w Krakowie w ramach grantu MSZ [Fotorelacja]
Wykłady dr. hab. Jakuba Zajączkowskiego w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ
Wykłady dr. hab. Jakuba Zajączkowskiego w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ
Konferencja naukowa pt. Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności [Fotorelacja]
Konferencja naukowa pt. Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności [Fotorelacja]
Międzynarodowe seminarium: India in International Relations – Regional and Global Dimensions [Fotorelacja]
Międzynarodowe seminarium: India in International Relations – Regional and Global Dimensions [Fotorelacja]
Konferencja: Globalne zarządzanie w gospodarce światowej [Fotorelacja]
Konferencja: Globalne zarządzanie w gospodarce światowej [Fotorelacja]
Konferencja nt. Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii [Fotorelacja]
Konferencja nt. Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii [Fotorelacja]
Ogólnowydziałowe spotkanie informacyjne – Erasmus+, studia i praktyki zagranicą 2017/2018 [Fotorelacja]
Ogólnowydziałowe spotkanie informacyjne – Erasmus+, studia i praktyki zagranicą 2017/2018 [Fotorelacja]
Wizyta dr. Netanela Fishera | 27.11-2.12.2017 r. [Fotorelacja]
Wizyta dr. Netanela Fishera | 27.11-2.12.2017 r. [Fotorelacja]
III edycja międzynarodowej konferencji Arab and Muslim in International Relations | 23.11.2017 [Fotorelacja]
III edycja międzynarodowej konferencji Arab and Muslim in International Relations | 23.11.2017 [Fotorelacja]
Międzynarodowa konferencja: Global aspirations of Emerging Asian Powers: comparative analysis of international status of China and India | 24.11.2017 [Fotorelacja]
Międzynarodowa konferencja: Global aspirations of Emerging Asian Powers: comparative analysis of international status of China and India | 24.11.2017 [Fotorelacja]
A workshop: Jordan’s Refugee Crisis: Security and Risk Analysis & Management | 20.11.2017 r. [Fotorelacja]
A workshop: Jordan’s Refugee Crisis: Security and Risk Analysis & Management | 20.11.2017 r. [Fotorelacja]
Seminarium nt. Modi’s Domestic and Foreign Policy – challenges and perspectives z udziałem Profesora N. K. Kumaresan Raja z Pondicherry University | 14.11.2017 r. [Fotorelacja]
Seminarium nt. Modi’s Domestic and Foreign Policy – challenges and perspectives z udziałem Profesora N. K. Kumaresan Raja z Pondicherry University | 14.11.2017 r. [Fotorelacja]
Zbigniew Brzeziński: Myśl – Działanie – Dziedzictwo | 20 – 21 X 2017 [Fotorelacja]
Zbigniew Brzeziński: Myśl – Działanie – Dziedzictwo | 20 – 21 X 2017 [Fotorelacja]
Inauguracja książki „Gandhi’s Outstanding Leadership”
Inauguracja książki „Gandhi’s Outstanding Leadership”
Odbyła się Szkoła Letnia dla osób z Meksyku
Odbyła się Szkoła Letnia dla osób z Meksyku
ISMovie Nights – projekcja „Chciwość” | 29.06.2017 r. [Fotorelacja]
ISMovie Nights – projekcja „Chciwość” | 29.06.2017 r. [Fotorelacja]
Konferencja pt. „Międzynarodowa ekonomia polityczna: obszar badawczy i metodologia” | 27.06.2017 r. [Fotorelacja]
Konferencja pt. „Międzynarodowa ekonomia polityczna: obszar badawczy i metodologia” | 27.06.2017 r. [Fotorelacja]
Wykład „India: Emerging Market in International Relations” | 6.06.2017 r. | Fotorelacja
Wykład „India: Emerging Market in International Relations” | 6.06.2017 r. | Fotorelacja
Odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe | 7.06.2017 r. [FOTORELACJA]
Odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe | 7.06.2017 r. [FOTORELACJA]
Międzynarodowe seminarium pt. Trump Presidency: First Implications for the US-EU-Russia Relations | 26.05.2017 | [Fotorelacja]
Międzynarodowe seminarium pt. Trump Presidency: First Implications for the US-EU-Russia Relations | 26.05.2017 | [Fotorelacja]
Konferencja: Przegląd misji pokojowych ONZ | 25.05.2017 [Fotorelacja]
Konferencja: Przegląd misji pokojowych ONZ | 25.05.2017 [Fotorelacja]
Wykłady dr. Artёma Barynkina z Uniwersytetu w Petersburgu || 25.05.17/26.05.17 [Fotorelacja]
Wykłady dr. Artёma Barynkina z Uniwersytetu w Petersburgu || 25.05.17/26.05.17 [Fotorelacja]
Guest lecture by the Minister Counsellor and the Deputy Head of Mission from the Embassy of Finland, Johanna Birkstedt (Fotorelacja)
Guest lecture by the Minister Counsellor and the Deputy Head of Mission from the Embassy of Finland, Johanna Birkstedt (Fotorelacja)
Gościnny wykład Ambasadora Niemiec w Polsce – Rolfa Wilhelma Nikela [Fotorelacja]
Gościnny wykład Ambasadora Niemiec w Polsce – Rolfa Wilhelma Nikela [Fotorelacja]
Konferencja International Relations in Asia-Pacific region: multidimensional research perspectives || 11.05.2017  [Fotorelacja]
Konferencja International Relations in Asia-Pacific region: multidimensional research perspectives || 11.05.2017 [Fotorelacja]