Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Spotkanie poświęcone polskiemu wydaniu książki „Gandhi’s Outstanding Leadership” autorstwa Alana Nazaretha

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasada Indii w Polsce serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone polskiemu wydaniu książki „Gandhi’s Outstanding Leadership” autorstwa Alana Nazaretha.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2017 roku w godzinach 16.00-17.30 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkanie otworzy Jego Ekscelencja Ajay Bisaria, Ambasador Indii w Polsce i na Litwie, przewodniczyć mu będzie dr Bogusław Zaleski, a wśród uczestników spotkania będą:, Profesor Maria Krzysztof Byrski, Ambasador RP w Indiach w latach 1993-1996, oraz dr hab. Jakub Zajączkowski, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program:

  • przywitanie przez Jego Ekscelencję Ajaya Bisarię, Ambasadora Indii w Polsce i na Litwie
  • przywitanie przez dr hab. Jakuba Zajączkowskiego, Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych, UW
  • słowo wstępne Profesora Byrskiego
  • Przemówienie Głównego Gościa
  • przedstawienie książki przez autora , Ambasadora Pascala Alana Nazaretha
  • debata nad książką poprowadzona przez Dr Bogusława Zaleskiego, byłego Wiceministra Spraw Zagranicznych RP

Po spotkaniu serdecznie zapraszamy na mały poczęstunek.

Brief synopsis of GOL
Bio-profile of Ambassador Pascal Alan Nazareth