Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Godziny dziekańskie 2.11.2017 r. [cały dzień]

W dniu 2 listopada 2017 r. Dziekan WNPiSM przyznał studentom Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.