Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Godziny dziekańskie 20.10 od godz. 13:00

W związku z konferencją Zbigniew Brzeziński: Myśl – Działanie – Dziedzictwo, która odbywa się w dniach 20 – 21 X 2017, 20 października 2017 roku (piątek), od godz. 13:00 na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW obowiązują godziny dziekańskie (wolne od zajęć).

Więcej o konferencji 

 

Godziny dziekańskie nie dotyczą studentów studiów anglojęzycznych.