Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Godziny dziekańskie 30.04.2018

Godziny dziekańskie 30.04.2018

Informujemy, że dzień 30.04.2018 jest wolny od zajęć zgodnie z decyzją Dziekana WNPISM UW (godzinny dziekańskie).