Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Godziny dziekańskie od godz. 13:00 19 maja 2017 r.

Godziny dziekańskie od godz. 13:00 19 maja 2017 r.

19 maja od godziny 13:00 na prośbę ZSS ISM, INP, IPS oraz IE w związku z organizacją Gardenaliów obowiązują godziny dziekańskie (wolne od zajęć).

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie!⚡️