Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

I sympozjum im. Ministra K. Skubiszewskiego

I sympozjum im. Ministra K. Skubiszewskiego

Dnia 21 lutego w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się zorganizowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację im. Krzysztofa Skubiszewskiego: I Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, poświęcone polityce zagranicznej RP.

 

 

 

Między Europą ojczyzn a federacją: fałszywy dylemat europejskiej integracji

Wystąpienia z Pierwszego Sympozjum imienia Krzysztofa Skubiszewskiego:

http://www.skubi.net/kuzniar-mazowiecki.html
http://www.skubi.net/rosati.html
http://www.skubi.net/zieba.html
http://www.skubi.net/parzymies.html
http://www.skubi.net/kranz.html

phpXhJ2E4PM-340x230php3oojCiPM
phphoHxoNPMphpmLgqZKPM
phpQe4Z1NPMphpupi3tnPM
phpxd1xmfPM-420x279