Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

II Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

II Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

12 marca 2013 roku Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego zorganizowali II Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego pt. Europa wschodnia: krajobraz po prometeizmie.

Sympozjum otworzyli Profesor Janusz Adamowski, Dziekan WDiNP UW i Profesor Edward Haliżak, Dyrektor ISM UW.

W dyskusji wzięli udział:

  • Profesor Adam Daniel Rotfeld, b. Minister Spraw Zagranicznych RP
  • Pani Katarz­yna Pełczyńska-Nałęcz, Wiceminister Spraw Zagranicznych RP
  • Pan Andrzej Brzeziecki, Redaktor Naczelny „Nowej Europy Wschodniej”
  • Pan Marek Menkiszak, Kierownik działu analitycznego w Ośrodku Studiów Wschodnich
  • Profesor Stanisław Bieleń, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW

Moderatorem spotkania był Profesor Roman Kuźniar.

Profesor Piotr Skubiszewski, Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, wręczył nagrodę w „Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r.”. Laureatką została absolwentka ISM Monika Hoffa, która pod kierunkiem dr hab. Marcina Gawryckiego napisała pracę pt. „Polityka zagraniczna Polski wobec regionu Ameryki Łacińskiej”.

Adamowski P1090943-222x249Haliak P109-218x249
Menkiszak P1090963_1-222x167inne P1090974_1-222x167
inne P1090973_1-222x167