Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

III edycja konferencji „Azja od nowa” 16.12.2016

III edycja konferencji „Azja od nowa” 16.12.2016

Fundacja Studiów Międzynarodowych oraz Koło Naukowe Doktorantów Bezpieczeństwo Międzynarodowe Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na III edycję konferencji „Azja od nowa”.

Miejsce konferencji: Sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24 (wejście przez Mały Dziedziniec) oraz sala 4, Nowy Świat 67.

Plan konferencji:

09:00-09:30 Rejestracja 

 1. Sala 200  09:30-11:00
  • Rejon Azji i Pacyfiku jako obszar konfliktów międzynarodowych
  • Między rywalizacją i współpracą. Geopolityczne znaczenie strategii Sznura Pereł w stosunkach chińsko-indyjskich
  • Polityka USA wobec sporu na Morzu Południowochińskim.
  • Strategiczne znaczenie wysp Morza Południowochińskiego.

Przerwa kawowa 11:00-11:15

 Sala 200  11:15-12:45

  • Zheng He – utracona szansa na morską dominację
  • Modernizacja ChALW w perspektywie uwarunkowań strategicznych
  • Układ sił Japonia-Chiny na tle sporu o Wyspy Senkaku/Diaoyu w perspektywie 2030 roku
  • Historyczne uwarunkowania stosunków japońsko-australijskich i kierunki ich rozwoju w XXI wieku

Lunch 12:45-13:45

 1. Sala 200  13:45-15:15
  • Przyprawy cenniejsze niż złoto? Wpływ ekspansji europejskich mocarstw na Wyspy Korzenne w Indonezji od XV do XIX wieku.
  • Arktyczny jedwabny szlak w perspektywie współpracy Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia
  • Rola morza w polityce Cesarstwa Japońskiego w okresie II wojny światowej
  • Znaczenie akwenów morskich w polityce energetycznej Japonii

Przerwa kawowa 15:15-15:30

 1. Sala 4, Nowy Świat 67 (parter)   15:30-17:00
  • Singapur – zmiana by trwać
  • Między art. 9 ustawy zasadniczej a Siłami Samoobrony – wybrane aspekty bezpieczeństwa i polityki Japonii.
  • Chińsko-japoński spór na Morzu Wschodniochińskim. Przewartościowania polityki bezpieczeństwa Japonii?

Szczegółowy plan konferencji dostępny jest pod adresem https://goo.gl/FvCmGk