Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

III edycja międzynarodowej konferencji Arab and Muslim in International Relations | 23.11.2017 [Fotorelacja]

23 listopada 2017 roku pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW: prof. Edward Haliżak, dr hab. Jakub Zajączkowski, dr Anna Wróbel, dr Karina Jędrzejowska i mgr Sylwia Piechocińska-Para uczestniczyli w trzeciej edycji międzynarodowej konferencji  Arab and Muslim in International Relations.

We współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Europejskie Centrum Solidarności oraz European Asia Africa Foundation konferencji wzięli udział uczestnicy m.in. z Egiptu, Czech, USA, Iranu, Turcji, Wielkiej Brytani, Pakistanu, Ukrainy i Izraela, a współczynnik umiędzynarodowienia przekroczył 50%.
Program konferencji w załączeniu
Więcej informacji http://arabconference.eu/
Fot.Przemek Bereza