Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

III Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

III Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

5 marca 2014 r. odbyło się organizowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu WarszawskiegoFundację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego III Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego pt. ONZ – Bezsilna? Nie do zastąpienia?.

Gości sympozjum powitali prof. Edward Haliżak, dyrektor ISM, oraz dr hab. Artur Nowak-Far, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prof. Piotr Skubiszewski, prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, wręczył nagrodę zwycięzcy konkursu imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r. Następnie odbył się panel dyskusyjny, w ramach którego głos zabrali:

  • Amb. Janusz Stańczyk – Prof. Krzysztof Skubiszewski i Narody Zjednoczone
  • Prof. Janusz Symonides – Rada Bezpieczeństwa: prymat mandatu Karty czy interesów mocarstw?
  • Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala – ONZ wobec naruszeń praw człowieka – między reakcją a prewencją
  • Amb. Andrzej Towpik – Czy ONZ może powstrzymać powrót do wyścigu zbrojeń?

Moderatorem panelu był prof. Roman Kuźniar.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z sympozjum. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Panu Bartoszowi Ząbkowi z redakcji Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene za udokumentowanie wydarzenia.

Zob. także sprawozdanie z II Sympozjum imienia ministra Krzysztofa Skubiszewskiego:

* Roman Kuźniar, Edward Haliżak: Europa Wschodnia — krajobraz po prometeizmie. Wprowadzenie http://www.skubi.net/kuzniar-halizak.html
* Adam Daniel Rotfeld o Krzysztofie Skubiszewskim, o roli prawa w stosunkach międzynarodowych i o bezpieczeństwie http://www.skubi.net/rotfeld.html
* Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Jaką politykę wobec Wschodu powinniśmy prowadzić? http://www.skubi.net/nalecz.html
* Andrzej Brzeziecki: Prometeizm — tak, ale nie w dyplomacji http://www.skubi.net/brzeziecki.html
* Marek Menkiszak: Dwa mity polityki wschodniej http://www.skubi.net/menkiszak.html
* Stanisław Bieleń: Europa Wschodnia między Unią Europejską a Rosją http://www.skubi.net/bielen.html
* Monika Hoffa otrzymuje nagrodę imienia ministra Krzysztofa Skubiszewskiego za najlepszą pracę magisterską http://www.skubi.net/hoffa.html