Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Inauguracja książki „Gandhi’s Outstanding Leadership”

W dniu 22 września 2017 odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego promocja polskiej edycji książki ambasadora Pascala Alana Nazaretha „Gandhi’s Outstanding Leadership”, zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPISM UW oraz Ambasadę Indii w Polsce.

Promocję książki poprzedziło spotkanie prof. Marcina Pałysa, rektora UW,  z Ajayem Bisarią, ambasadorem Indii w Polsce i ambasadorem Pascalem Alanem Nazarethem oraz Krzysztofem Magierowskim, wiceministrem MSZ RP. W spotkaniu udział wzięli także dr hab. Adam Burakowski, nowomianowany Amabasador RP w Indiach, dr hab. Jakub Zajączkowski, dyrektor ISM WNPiSM UW oraz dr Bogusław Zaleski, ISM UW.

Promocję książki, w której wzięli udział liczni badacze, studenci UW oraz przedstawiciele MSZ oraz dyplomaci otworzył dr Bogusław Zaleski, który moderował spotkanie. Następnie gości przywitali dr hab. Jakuba Zajączkowskiego oraz ambasador Indii, Ajay Bisaria. Obydwak zwrócili uwagę na znaczenie myśli Gandhiego w kształtowaniu tożsamości Indii i budowaniu fundamentów demokracji indyjskiej. Minister Krzysztof Magierowski zwrócił uwagę na znaczenie relacji polsko-indyjskich. Ponadto odnosząc się do koncepcji Mahatmy Gandhiego podkreślił ich istotę w kształtowaniu się ruchów niepodległościowych. Na inspirującą rolę idei Gandhiego zwrócili także uwagę profesor Maria Krzysztof Byrski, były Ambasador RP w Indiach oraz dr hab. Adam Burakowski, nowo mianowany ambasador RP w Indiach. Ambasador Pascal Alan Nazareth, zabierając głos na końcu, przedstawił główne założenia książki oraz omówił przesłank, które skłoniły go do napisania książki. Autor zwrócił uwagę, że idee i koncepcje Gandhiego wciąż odgrywają ważną rolę w życiu społecznym i politycznym w Indiach. Ponadto podkreślił rolę idei pokojowego protestu, do której później odwoływali się m.in. Martin Luther King oraz Lech Wałęsa. Po oficjalnej prezentacji książki odbyła się debata z udziałem autora, tłumaczki książki Bożeny Shaivya-Rubczyńskiej oraz publiczności.