Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Increase of EU’s economic potential in relations with China

Increase of EU’s economic potential in relations with China

Światowy ład ekonomiczny ulega ciągłej transformacji. Przykład Chin, państwa, które od 1979 roku notuje bezprecedensowy w dziejach wzrost gospodarczy, ukazuje pełnie możliwości jakie się z tym wiążą. Unia Europejska, jako imperium handlowe, wciąż musi pracować nad swoją konkurencyjnością i pozycją w międzynarodowym systemie handlowym. Celem projektu jest zwiększenie potencjału ekonomicznego UE w relacjach z Chinami poprzez zwiększanie własnej innowacyjności i dostępu specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności biznesowej w kontekście Państwa Środka. Również Chiny, jako jeden z największych partnerów handlowych Wspólnoty, skorzysta dzięki lepszemu i bardziej profesjonalnemu przygotowaniu merytorycznemu partnerów. Projekt Increase of EU’s economic potential in relations with China realizowany jest w ramach Programu Transfer Innowacji Leonardo da Vinci.

 

Zakładane efekty

Zakładamy, że dzięki temu projektowi wzmocni się europejski potencjał w relacjach z Chinami. Program skierowany będzie do szerokiej grupy odbiorców, co oznacza, że mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli nabyć wiedzę umożliwiającą prowadzenie biznesu w Chinach, inwestycji czy handlu. Poprawa oferty edukacyjnej to jeden ze sposobów na osiągnięcie celów wyznaczonych w Strategii Lizbońskiej. Pośrednio projekt ten powinien zwiększyć świadomość wagi relacji europejsko-chińskich, a także poprawić bilans handlowy UE poprzez zwiększenie eksportu ze Starego Kontynentu na rynek chiński.

chiny 2

Koordynatorzy i uczestnicy

Dr Łukasz Gołota (koordynator projektu w ramach całego Konsorcjum)
http://www.pl.ism.uw.edu.pl/lukasz-golota-dr/

Mgr Anita Budziszewska (koordynator projektu na UW)
http://www.pl.ism.uw.edu.pl/mgr-anita-budziszewska/

Geraint Lang (koordynator projektu na UoC)
http://riversideinnovationcentre.co.uk/about/meet-us/geraint-lang-e-learning/

Prof. Kim van der Borght (koordynator projektu na VUB)
http://vub.academia.edu/KimVanderBorght

Agnieszka Mazińska (koordynator projektu w ACIEE)

 

Prof. Gunter Gaublomme

Prof. Edward Haliżak

Dr Bogusław Lackoroński

Dr Rałal Ulatowski

Saisai Wang

Dr hab. Jakub Zajączkowski