Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA DZIENNE II STOPNIA, DOTYCZĄCA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI

Podział na specjalności i wymagane dokumenty

Wzory dokumentów:

wzór nr 1
wzór nr 2
wzór nr 3