Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Inicjatywa Wiedeń 2014

Inicjatywa Wiedeń 2014

Inicjatywa Wiedeń 2014 to projekt naukowy realizowany pod egidą koła naukowego ‘Inicjatywa’ oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W przedsięwzięciu biorą udział studenci pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach przedmiotu Historia Stosunków Międzynarodowych oraz studenci wyższych lat studiów przejawiający zainteresowanie HSM, w tym szczególnie członkowie ‘Inicjatywy’.

 

Opiekunką naukową projektu jest dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska.

Inicjatywa Wiedeń 2014 ma na celu przypomnienie rozgrywających się przed 200 laty wydarzeń kongresu wiedeńskiego. Ta doniosła międzynarodowa konferencja stanowi wyrazisty, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, symbol triumfu pokoju nad wojną. Projekt służy analizie i ilustracji barwnej epoki kongresu także w kontekście porównania różnych jej aspektów z czasami współczesnymi.

http://inicjatywa-wieden-2014.blogspot.com/

Inicjatywa Wiedeń 2014