Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Erasmus+ Praktyki studenckie

Program Erasmus+, Projekt Erasmus pt.
„Mobilność edukacyjna 2015/2016
– zagraniczne praktyki studenckie SMP”

 1. Minimalny okres trwania praktyk – 2 miesiące.
 2. Maksymalny finansowany okres pobytu na praktyce – 90 dni.
  Pobyt na praktyce może zostać przedłużony tylko do 30.09.2016 r. – bez finansowania, o ile student posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
 3. Miesięczne finansowanie:
  a. 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  b. 500 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  c. 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 4. Fundusze Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
  a) zgłoszenie kandydatury studenta;
  b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  c) oświadczenie dot. statusu studenta UW;
  d) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+.
 5. Pytania należy kierować do koordynatora programu Erasmus +, mgr Anity Budziszewskiej Anita.budziszewska@uw.edu.pl, lub ze strony BWZ pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068.
 6. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/dla-absolwentow-praktyka