Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Erasmus Mundus – Informacje podstawowe

Erasmus Mundus – Informacje podstawowe

ISM aktywnie współpracuje w ramach programu Mundus. W jego ramach pracownicy i studenci ISM odwiedzają pozaeuropejskie uniwersytety jak i pracownicy i studenci z krajów spoza Unii Europejskiej odwiedzają ISM.

ISM bierze udział w projektach Erasmus Mundus wspólnie z uniwersytetami z Azji (Chiny, Indie, państwa Azji Płd-Wschodniej), Azji Centralnej, Rosji, Ukrainy i Bliskiego Wschodu (Iran, Irak, Jemen).

Od 2008 roku ISM gościł ponad 100 studentów i naukowców w ramach programu Erasmus Mundus.

Mundus – dla studentów wyjeżdzających

Studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich mogą jeden raz podczas każdego trybu studiów uczestniczyć w programie wymiany Erasmus.

Lista partnerów

Studenci UW mogą wybrać studia w ramach program Erasmus Mundus tylko w wybranych projektach. Większość projektów skierowana jest do pracowników zagranicznych uczelni odwiedzających nasz Instytut i studentów zagranicznych.

Lista aktualnie dostępnych stypendiów dostępna jest na stronie BWZ UW.

Obowiązki i zasady obowiązujące wyjeżdżających studentów

  • Na uniwersytetach, na których działa system punktów ECTS student ma obowiązek uzyskać 30 punktów ECTS w ciągu semestru i 60 punktów w ciągu roku (WF i kursy językowe nie są uwzględniane)
  • Na uniwersytetach bez system punktów ECTS – zobacz rules and obligations for outgoing students
  • Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, student zobowiązany jest skontaktować się z koordynatorem i kierownikiem studiów w celu ustalenia programu studiów w uczelni zagranicznej

Termin składania i lista wymaganych dokumentów

zobacz International Relations Office.

Zasady i wymagania wobec wyjeżdżających studentów

Zasady uzyskania punktów podczas stypendium:
Rules_and_Obligations_for_Students

Lista kursów dla studentów Erasmusa/Mundusa i innych programów międzynarodowych

Studenci programów Erasmus, Mundus i innych programów wymiany mogą uczęszczać na 13 kursów w języku angielskim i 1 w języku francuskim oferowanych przez ISM.

Studenci Erasmus i innych programów wymiany mogą również włączyć do swojego programu wybrane kursy z innych programów anglojęzycznych oferowanych przez ISM. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z koordynatorem.

W przypadku dalszych pytań skontaktuj się

Koordynator  programu Erasmus Mundus
–  M.A. Aleksandra Jaskólska
a.jaskolska@uw.edu.pl

czwartek –  15.15-16.30
piątek – 15.00-16.30
pokój 400

Koordynator  programu Erasmus Mundus
–  M.A. Barbara Kratiuk
bkkratiuk@uw.edu.pl

poniedziałek –  11.30 – 13.00
środa – 15.00-16.15
pokój 400