Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Szkoły letnie

Informacje ogólne:

  • Instytut Stosunków Międzynarodowych organizuje szkoły letnie. W 2013 roku ISM zorganizował trzy szkoły letnie dla studentów z New Delhi, Hajfy i Kaliningradu.
  • Jeśli jesteś zainteresowany organizacją szkoły letniej przy udziale ISM, to w tym celu należy skontaktować się z dr Łukaszem Gołotą.
  • Program szkoły letniej zależy od Twoich oczekiwań. Możemy skupić się na kwestiach unijnych ( gospodarka UE, prawo UE, instytucje UE, polityka wschodnia), stosunkach dwustronnych, handlu światowym, bezpieczeństwie międzynarodowym.
  • Oferujemy nie tylko zajęcia związane ze stosunkami międzynarodowymi, ale również program kulturalny, poznawanie Warszawy, oraz spotkania z przedstawicielami polityki i biznesu.

Szkoły

Wymiana Młodzieży, Warszawska Szkoła Letnia

Na przełomie sierpnia i września 2013 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych zorganizował program wymiany międzynarodowej i szkoły letniej dla studentów z Uniwersytetu w Hajfie (Izrael), kaliningradzkiego oddziału Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (Rosja) i Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt został sfinansowany ze środków programu UE „Youth in Action”. Uczestnicy brali udział w ćwiczeniach i innego rodzaju zajęciach, które były prowadzone przez naukowców z Instytutu: prof. Justynę Zając, dr. Andrzeja Szeptyckiego, dr. Bogusława Zaleskiego oraz Aleksandrę Grajewską – warszawską radną. Uczestnicy mieli także okazję uczestniczyć w spotkaniach w parlamencie, gdzie byli gośćmi posła Michała Szczerby, oraz w siedzibie Rady Miasta Warszawy, gdzie gościł ich radny dr Michał Czaykowski. Dyrekcja ISM była reprezentowana przez dr. Jakuba Zajączkowskiego. Uczestników odwiedził również dyrektor programu „Youth in Action” Tomasz Bratek. Wymiana wzbogacona została ciekawym programem kulturalnym (wieczorki narodowe, wizyty w muzeach, udział w festiwalu Singera). Koordynatorem projektu był dr Łukasz Gołota.

Rekomendacja z Uniwersytetu w Hajfie zobacz

izr1 izr2

Wymiana Młodzieży, Szkoła Letnia Lwów-Warszawa
W dniach 6-16 lipca bieżącego roku odbyła się szkoła letnia dla studentów oraz kadry akademickiej Uniwersytetu im. Ivana Franki we Lwowie. Program wymiany obejmował: zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników ISM, wizytę w Sejmie i Senacie – spotkanie z Senatorem RP A. Pociejem, spotkanie z ambasadorem Ukrainy w Polsce – Prof. M. Malskim, wizytę w Radzie m.st. Warszawy oraz spotkanie z radnym dr M. Czaykowskim, okrągły stół studentów z Polski i Ukrainy oraz program kulturalno-integracyjny. Uczestnicy przygotowali również wieczory narodowe oraz rozegrali mecz przyjaźni w piłkę nożną. Projekt sfinansowany został całkowicie ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu był dr Łukasz Gołota.

DSC_3034DSC_2603

Wymiana młodzieży, ShriRam College of Commerce
W dniach 8-19 czerwca 2013 odbędzie się Szkoła Letnia dla studentów ShriRam College of Commerce University Enclave Delhi. Organizatorem Szkoły jest Fundacja Studiów Międzynarodowycgh. Program obejmuje: warsztaty i wykłady prowadzone przez pracowników ISM, wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Sejmie i w Senacie, spotkania z władzami uniwersyteckimi i przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu w Radzie m.st. Warszawy. Koordynatorem projektu jest dr Łukasz Gołota.

Rekomendacja z ShriRam College of Commerce zobacz

indie2indie1

 

Organizator:

Dr Łukasz Gołota lukasz.golota@yahoo.pl