Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

ISM na konferencji w Krakowie

W dniach 21-22 września 2017r w Krakowie odbędzie się „II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa” . W konferencji weźmie udział grupa badaczy z ISM UW.

Program w załączniku: Program II JKB