Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

ISM na Konferencji z okazji 50-lecia ASEAN

W dniach 18-20 września 2017 w Lublinie odbędzie się konferencja z okazji 50-lecia ASEAN oraz 60-lecia Unii Europejskiej zatytułowana „EU- ASEAN: models of integration”. Weźmie w niej udział grupa pracowników ISM UW.

Program w załączeniu: EU-ASEAN. CONFERENCE PROGRAMME.