Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

ISM w Modlinie

ISM w Modlinie

6 grudnia studenci II roku studiów magisterskich (specjalizacji europejskiej)  ISM UW  pod przewodnictwem dr Andrzeja Szeptyckiego (oraz w towarzystwie ISM-owej maskotki – owieczki) udali się z wizytą studyjną do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przy lotnisku w Modlinie. Celem wizyty było ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w ramach przedmiotu „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE: aspekty zewnętrzne”.

Podczas kilkugodzinnego pobytu w placówce studenci mieli okazję spotkać się z przedstawicielami poszczególnych organów Straży Granicznej, m.in. kierownikiem placówki kpt. Piotrem Lisiakiem, oraz pracownikami kontroli ruchu granicznego, członkami grupy operacyjno-śledczej czy grupy ds. cudzoziemców, a także kierownikiem modlińskiej Służby Celnej. Funkcjonariusze opowiadali studentom o swoich uprawnieniach i kompetencjach w zakresie kontroli ruchu granicznego, ochrony granicy państwowej oraz nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa, a także o zmianach, jakie zaszły w funkcjonowaniu Straży Granicznej i Służbie Celnej od czasu wejścia Polski do strefy Schengen. Odpowiadali również na nurtujące studentów pytania i przytaczali  anegdoty z życia pograniczników.

Najbardziej emocjonującą częścią wycieczki było zwiedzanie portu lotniczego „od kuchni”. Uczestnicy mogli zobaczyć niedostępne dla podróżnych miejsca, takie jak np. gabinet pirotechników, gdzie można było obejrzeć specjalistyczne roboty do neutralizacji ładunków wybuchowych, detektory i rynsztunek pirotechniczny, a ponadto:  centrum kontroli bagażu, stanowiska kontroli paszportowej czy biuro tak zwanej II linii, w którym sprawdzana jest legalność pobytu cudzoziemców w UE. Funkcjonariusze umożliwili  również studentom  zobaczenie od środka samochodów do pracy w terenie wraz z całym sprzętem do kontroli autentyczności dokumentów podróży.

Wizyta na lotnisku w Modlinie pozwoliła zapoznać się z bliska z tym, z czym nie mamy do czynienia na co dzień,  była więc nie tylko pouczająca, ale i ciekawa i uświadomiła studentom, że praca Straży Granicznej nie jest tylko pracą, ale i misją.

Joanna Korzon