Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

ISM w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ [Fotorelacja]

W dniach 7-9 grudnia br. delegacja ISM WNPiSM w składzie: dr hab. Jakub Zajączkowski, dyrektor
ISM, prof. Edward Haliżak oraz mgr Linda Masalska, koordynator ISM ds. współpracy z uczelniami w
Rosji odbyli wizytę w Państwowym Uniwersytecie Petersburskim na Wydziale Stosunków
Międzynarodowych (WSM). Wizyta odbyła się w ramach prestiżowego grantu MSZ pt. nt. Polsko-
Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II
Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017). Podczas wizyty przedstawiciele ISM spotkali się z Ekaterią Babelyuk, prorektor ds. naukowych i metodyki nauczania oraz prof. Iriną Nowikową, dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych oraz prof. Konstantinem Khudoleyem, szefem Katedry Europeistyki WSM.
Podczas spotkań rozmawiano o planach naukowych i dydaktycznych na 2018 r. Zaplanowano odbycie
kolejnych wspólnych polsko-rosyjskich seminariów na temat współczesnych problemów i wyzwań
międzynarodowych oraz ustalono zintensyfikowanie wymiany studenckiej i nauczycieli akademickich.
Pracownicy ISM i uczelni w Petersburgu będą także przedstawiać wspólne projekty badawcze,
panele na konferencjach międzynarodowych.
8 grudnia br. Prof. Edward Haliżak i dr hab. Jakub Zajączkowski wzięli udział w Radzie Naukowej
Instytutu Europeistyki. 8 grudnia odbyło się także wspólne roundtable nt. Poland, EU, Russia and the
Evolution of New International Order. Podczas roundtable pracownicy ISM wygłosili referaty: prof.
Edward Haliżak, Liberal World Order – New Challenges; dr hab. Jakub Zajączkowski, Emerging Powers in International Relations: Case Study of India, mgr Linda Masalska, Academic Community in Transnational Cooperation.
Podczas wizyty delegacja ISM spotkała się także z: Anną Łazar, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego w
Sankt Petersburgu oraz Andrzejem Chodkiewiczem, Konsulem Generalnym RP w Sankt Petersburgu.