Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Iwona Wyciechowska

Dr Iwona Wyciechowska
wykładowca
Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978). W ISM od 1981 r. Członek Rady Wydziału, Kierownik Zaocznego Studium Stosunków Międzynarodowych I i II stopnia, Kierownik Wieczorowego Studium Stosunków Międzynarodowych I i II stopnia, Przewodnicząca Rady Programowej Akademickiego Radia Kampus.

Zainteresowania badawcze

Współczesne migracje międzynarodowe, geografia polityczna i gospodarcza świata, mocarstwowość a procesy globalizacyjne we współczesnym świecie.

Dydaktyka

Prawo dyplomatyczne i konsularne, międzynarodowy obrót osobowy i komunikacyjny; międzynarodowy obieg informacji; geografia polityczna i gospodarcza Europy; geografia polityczna świata, geografia ekonomiczna świata, współczesne stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki polityczne

Międzynarodowe stosunki polityczne pobierz program

Geografia polityczna pobierz program

Współczesne stosunki międzynarodowe pobierz program

Geografia ekonomiczna świata – konwersatorium, I rok DSSM, semestr letni 2013/14 – pobierz program

Najważniejsze publikacje

 • Kulturowe uwarunkowania gettoizacji migrantów; złożony do publikacji w: Kultura w stosunkach międzynarodowych. T. II Pułapki kultury.
 • ESEJ: Poczucie zagrożenia ze strony Innego – stygmatem XXI wieku?; złożony do publikacji w wyd. AON; 2013
 • Recenzja książki: S. Cestles, M. J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, /w:/ Stosunki Międzynarodowe, nr 2 (t.46) 2012
 • Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej, /w:/ Bezpieczeństwo ekonomiczne w ujęciu politologicznym, wyd. Elipsa, Warszawa 2012
 • Przestępczość zorganizowana i przemyt ludzi, /w:/ Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, pod red. Janusza Symonidesa, wyd. Scholar, Warszawa 2010
 • Stosunki międzynarodowe ich uwarunkowania, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007;
 • Globalizacja a migracje międzynarodowe, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, pod red. E. Haliżaka, wyd. Scholar, Warszawa 2006;
 • Uchodźcy, [w:] ONZ – Bilans i perspektywy, pod red. naukową J. Symonidesa, wyd. Scholar, Warszawa 2006;
 • Rosja-aspiracje i możliwości uzyskania statusu mocarstwa morskiego, [w:] Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, pod. Red. L. Łukaszuka i W. Lizaka, Warszawa – Pieniężno 2006;
 • Czy globalizacja jest polityką ?, [w:] Metafory polityki 3, pod. red. B. Kaczmarka, wyd. Elipsa, Warszawa 2005;
 • Zasady i konsekwencje Porozumienia z Schengen, [w:] Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, pod red. S. Parzymiesa i R. Zięby, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004;
 • Religie w Rosji, [w:] „Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia”, Warszawa 2002;
 • „Komu w drogę?”-migracje międzynarodowe-zagrożenie czy zbawienie XXI wieku, [w:] Historia – Stosunki międzynarodowe – Amerykanistyka /Księga jubileuszowa prof. W. Dobrzyckiego, Warszawa 2001; pobierz
 • cztery publikacje w cyklu: Protokół dyplomatyczny w sekretariacie, opublikowany w kolejnych numerach miesięcznika „Sekretarka” w 2000 r;
 • Polska w Radzie Europy,[w:] S. Parzymies, I. Popiuk Rysińska, pobierz
 • Polska w organizacjach międzynarodowych, FSM i Wyd. Nauk. Scholar, W-wa 1998 oraz w wydaniu drugim poprawionym i uzupełnionym: Warszawa 2002;
 • Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania nowej tożsamości Rosji, [w:] S. Bieleń, W. Góralski, Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, FSM i Wyd. Scholar, Warszawa 1999;