Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Mgr Jacek Kosiarski

Mgr Jacek Kosiarski
wykładowca
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz redakcji czasopisma „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” (kwartalnika wydawanego przez  ISM UW); członek zespołu redakcyjnego (redaktor tematyczny) czasopisma „Studia Politica Germanica” (półrocznika wydawanego przez Politologiczną Pracownię Studiów nad Niemcami na WDiNP UW). Pełnomocnik ds. rekrutacji w ISM UW.

Zainteresowania badawcze

Szeroko rozumiana problematyka niemcoznawcza (historia, polityka zagraniczna i gospodarka Niemiec, stosunki polsko-niemieckie i niemiecko-rosyjskie, historia i wzajemne oddziaływanie narodowego socjalizmu i komunizmu w Niemczech),  powszechna historia polityczna i gospodarcza, historia stosunków międzynarodowych, prawo międzynarodowe publiczne, teoria prawa międzynarodowego Carla Schmitta, geografia polityczna, historyczna i gospodarcza świata, geografia ras i narodów świata, geopolityka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe związki gospodarki i polityki, nieformalne i niejawne struktury władzy, powiązania i mechanizmy decyzyjne w państwach i w stosunkach międzynarodowych, wybrane zagadnienia z zakresu historii myśli politycznej oraz historii i teorii propagandy.

Dydaktyka

Najważniejsze publikacje

1) artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych –

  • Nowy porządek” europejski w planach narodowego socjalizmu,  „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”  2000, nr 1-2 (tom 21), s. 156-183   ;

  • Niemieckie koncepcje Unii Europejskiej (wybrane wątki),    [w :]    E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002, s. 176-196  ;

  • Niemcy a kwestia integracji Europy w dobie I wojny światowej (wybrane wątki), [w :]   E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.),  Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006,  s. 178-192 ;

  • Polska wobec prawa międzynarodowego,     [w :]    S. Bieleń (red. nauk.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 151-183  (rozdział IX) ;

  • Niemcy, Austria i Mitteleuropa,   „Studia Politica Germanica” 2012, nr 1(1), s. 31-64;

  • Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations“ 2015, nr 2 (tom 51), s. 305-352;

  • Niemcy, Mitteleuropa i Polska, [w :] M. F. Gawrycki i in. (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 70-85;
  • Kajzer i bolszewicy. Niemiecka wersja eksportu rewolucji w czasie I wojny światowej, [w :] S. Bieleń (red.), Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, Warszawa 2018, s. 213-244.

2) recenzje –

  • Werner Kilian, Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der DDR 1955-1973. Aus den Akten der beiden deutschen Außenministerien, Berlin 2001, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations“  2002, nr 3-4  (tom 26), s. 267-272 ;

  • Hermann Graml,  Zwischen Stresemann und Hitler. Die Außenpolitik der Präsidialkabinette Brüning, Papen und Schleicher, München 2001, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations“  2004, nr 3-4 (tom 30), s. 272-279 .