Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Jerzy Ciechański

Dr hab. Jerzy Ciechański
doktor hab., adiunkt
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk politycznych (Wydział Nauk Politycznych Northern Illinois University, Stany Zjednoczone). W ISM od 2003 r.

Zainteresowania badawcze

Organizacje międzynarodowe (szczególnie ONZ, Unia Europejska, Rada Europy), prawo międzynarodowe, teoria stosunków międzynarodowych.

Dydaktyka

Teoria polityki zagranicznej stosunków międzynarodowych, Europejska polityka społeczna.

Najważniejsze publikacje

Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej: wpływ na politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich (The Open Method of Coordination in the European Union: Impact on Social and Employment Policy of New Member States), Warsaw 2003