Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. UW Justyna Zając

Prof. UW Justyna Zając
dr hab., prof. UW
Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych
j.zajac@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW (obrona z wyróżnieniem, 2001) oraz Uniwersytetu w Katanii (Włochy, 2000); stopień doktora (obrona z wyróżnieniem, 2004) oraz doktor habilitowanej (2010) otrzymała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również izraelsko-palestyński program nt. Political Science and Middle East Studies, Galillee College, Izrael (2007), szkołę letnią nt. European Foreign and Security Policy, zorganizowaną przez Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) i Robert Bosch Foundation (Berlin 2002), Human Rights Course,  (Wenecja, 2000) oraz semestralny pobyt w ramach programu Sokrates-Erasmus na Université de Liège (Belgia, 2000/2001). Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW.

Visiting scholar w Uniwersytecie Belgradzkim (2016), Elliott School of International Affairs, George Washington University (2015), Centre d’études et de recherches internationales de Sciences Po, Paryż (2012), Indiana University, Bloomington (2012). Prowadziła wykłady i seminaria w: Jawaharlal Nehru University (New Dehli); University for Business and Technology (Kosowo), Universita degli Studi di Firenze (Florencja), Universidad de Barcelona (Hiszpania),  İstanbul Üniversitesi (Turcja), URCS Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies, Uppsala University (Szwecja).

Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (2015), rządu francuskiego (2012), Tygodnika Polityka – „Zostańcie z Nami” (2005), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005, 2006), Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2005, 2006, 2009/2010). Otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę habilitacyjną pt. „Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu” (2011), oraz dwukrotnie nagrodę zespołową Rektora UW (2006, 2004) a także nagrodę im. Remigiusza Bierzanka za najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych (2001).

Pełni/ła liczne funkcje krajowe i międzynarodowe: członek Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, powołanej przez Prezydenta RP  (2010-2012), przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011/2012) i członek tej Rady (2010/2011); członek Steering Committee of the Standing Group on International Relations w European Consortium for Political Research (dwie kadencje 2004-2010), członek Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych UW (2012-2016), członek Rady Bibliotecznej UW, koordynatorka współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Haifa University, członek Komisji Rekrutacyjnej w ISM UW (2012-2014).  Pełni także funkcję eksperta w zakresie EMP/UfM w Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed.) w Barcelonie oraz konsultanta w Wydawnictwie Pedagogicznym „Operon”.

Przewodnicząca/współprzewodnicząca sekcji naukowych oraz paneli, a także wystąpienia na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych m.in. przez EISA, ECPR, CEEISA, PTNP, PTSE, Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), wiodące ośrodki akademickie w Polsce i za granicą, MSZ, PISM. Kierownik kilku projektów badawczych, w tym projektu pt. „Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich”, finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (2012-2014). Autorka licznych prac z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, USA oraz Polski, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także teorii stosunków międzynarodowych i teorii polityki zagranicznej.

e-mail: j.zajac@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski, Unii Europejskiej i USA. Stosunki międzynarodowe w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Teoria polityki zagranicznej państwa.

Dydaktyka

Polityka zagraniczna Polski, Teoria stosunków międzynarodowych,  Międzynarodowe stosunki polityczne. Seminaria oraz proseminaria: doktorskie, magisterskie, licencjackie.

Seminaria

Polityka zagraniczna Polski, Unii Europejskiej oraz USA. Teoria stosunków międzynarodowych, w tym teoria polityki zagranicznej. Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Najważniejsze publikacje

Książki:
Autorstwo, opracowania:
 1. Poland’s Security Policy. The West, Russia and the Changing International Order, Palgrave Macmillan, London 2016.
 2. EU in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, Wydawnictwo WDiNP UW, Warsaw 2014 (tłumaczenie na podstawie książki pt. Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010).
 3. Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 4. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 5. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, (współautor – Ryszard Zięba), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005
 6. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989: Wybór dokumentów, (wybór i opr.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 7. Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991–2000), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

Redakcja naukowa:

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej (współred. Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski), Wydawnictwo WDiNP UW, Warszawa 2015.http://wnpism.uw.edu.pl/media/SOBN/Archiwum%20WDiNP/Bezpieczenstwo%20miedzynarodowe.pdf
 2. Teorie i podejścia teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych (współred. nauk. – Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń), Wydawnictwo WDiNP UW, Warszawa 2015. http://wnpism.uw.edu.pl/media/SOBN/Archiwum%20WDiNP/Teorie%20i%20podejscia.pdf
 3. Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, (red.), Wydawnictwo WDiNP UW, Warszawa 2014 UE a interesy państw członkowskich
 4. Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005 pobierz

Artykuły:

 1.  “Polish-Romanian Relations in the 21st Century: Back  to the Future?”, International and Security Studies, No. 2, Institute for Security, Energy and Climate Studies, 2017. https://www.academia.edu/36216842/Polish-Romanian_Relations_in_the_21st_Century._Back_to_the_Future
 2. “Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009-2017”, Rocznik Integracji Europejskiej, 2017, No. 11. http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/rie-2017-19.pdf
 3. „100 Tage PiS-Regierung in Polen“,  Religion und Gesellschaft in Ost und West , No. 3, 2016.
 4. “The EU in the Mediterranean: Between its International Identity and Member States’ Interests”, European Foreign Affairs Review,  2015, Vol. 20, Issue 1.
 5. „The NATO Summit in Newport: Polish Perspective”, Dossier Stratégique. Sécurité en Europe: les repercussions sur L’OTAN et l’UE, La Lettre de l’IRSEM (Institut de Recherche Strategique de l’Ecole Militaire), Paris, No. 8, 2014.
 6. „Polen – Zehn Jahre Mitgliedschaft in der EU”, Religion und Gesellschaft in Ost und West, No. 10, 2014.
 7. “Poland’s position towards the transatlantic link”, Dossier stratégique: La Pologne, un acteur de la défense européenne, La Lettre de l’IRSEM (Institut de Recherche Strategique de l’Ecole Militaire), Paris, No. 3, 2014.
 8.  „UE w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2014, nr 4 (XI).
 9.  “Wpływ tożsamości międzynarodowej UE na jej politykę zagraniczną”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2014, t. 50, nr 2.
 10. „Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, nr 8, 2014.
 11. „Unia Europejska wobec Arabskiej Wiosny”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2012, nr 1 (IX).
 12. Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej”, Przegląd Zachodni, 2009, No. 3.
 13. „Konflikt arabsko-izraelski w świetle teorii konfliktów”, Stosunki Międzynarodowe–International Relations, t. 39, 2009, nr 1–2.
 14. „Promocja demokracji w państwach arabskich w polityce zagranicznej Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny, 2008, nr 2.
 15.  „Uwarunkowania ról międzynarodowych Unii Europejskiej”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4 (V), 2008.
 16. „Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na początku XXI wieku”,  Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2007, nr 4 (IV).
 17. „El desarollo de las relaciones polaco-americanas después de la guerra fria”, Lamusa, (Faculdad de Humanidades de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha), 2006, no. 5.
 18. „Polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej”, Rocznik Nauk Politycznych, 2003, nr 5.
 19.  „Rozwój polityki zagranicznej Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny, 2002, nr 1.
 20.  „Partnerstwo Eurośródziemnomorskie”, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 2001, t. 24.
 21.  „Gospodarcze aspekty Procesu Barcelońskiego”, Studia Europejskie, 2001, nr 4.
 22.  Rozdziały w pracach zbiorowych
 23.  „Implikacje kryzysu ukraińskiego dla stosunków polsko-amerykańskich” [w:]  Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk (red.), Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016.
 24. „Asymetria w stosunkach polsko-amerykańskich w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [w:] Bohdan Szklarski (red.), Niekonfrontacyjna asymetria w relacjach polsko-amerykańskich,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015.
 25. „NATO w polskiej polityce bezpieczeństwa” [w:] Miron Lakomy, Katarzyna Czornik (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 26. „NATO i UE w polskiej polityce bezpieczeństwa w XXI wieku” [w:] Mieczysław Stolarczyk, Miron Lakomy, Katarzyna Czornik (red.) Dylematy polityki zagranicznej Polski w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  2014.
 27. “Poland’s Policy towards Southern and Eastern Mediterranean Countries (1945-2004)”, [w:] Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga (red.) Does Poland Lie on the Mediterranean?,  Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012.
 28. „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jako determinanta modernizacji Unii Europejskiej”, [w:] Konstanty A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy,  Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2011.
 29. „Polityka zagraniczna USA” [w:] Teresa Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2011.
 30. „Poland’s contribution to the EU security policy” [w:] Saad Abudayesm Krzysztof Bojko (eds.), Poland-Jordan-European Union. Aspects of cooperation and mutual experiences of reforms,  University of Jordan, Amman 2011.
 31. „Doktryna uderzenia prewencyjnego w polityce bezpieczeństwa USA”, [w:] Janusz Symonides (red.), Świat wobec nowych, zmieniających się wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 32. „Państwa arabskie wobec europejskiej koncepcji demokracji i praw człowieka”, [w:] Katarzyna Górak-Sosnowska, Joanna Jurewicz (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Ibidem, Łódź 2010.
 33.  „Bezpieczeństwo państwa” [w:] Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, ASPRA, Warszawa 2009.
 34. „Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa”, [w:] Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 35. „EU-US in the Middle East Peace Efforts: to What Extent Cooperation?”, [w:] Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek (red.), US Foreign Policy: Theory, Mechanism and Practice, Kraków 2007.
 36. „Stosunki Unii Europejskiej z Radą Współpracy Zatoki (Perskiej)”, [w:] Irena Stawowy-Kawka (red.), Niemcy – Europa – Świat. Studia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 37. „Aspekty teoretyczne konfliktów międzynarodowych”, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 38. „Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako wyzwanie dla Polski”, [w:] Mieczysław Stolarczyk (red.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych Unii Europejskiej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 39. „Polityka Unii Europejskiej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw”, [w:] Erhard Cziomer, Marek Czajkowski (red.), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, Kraków 2006.
 40. „Środki i metody polityki zagranicznej państwa”, [w:] Ryszard Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 41. „The Barcelona Process and Beyond”, [w:] Katarzyna Żukrowska, Anna Konarzewska (eds.), External Relations of the European Union – Determinants, Casual, Links, Areas, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
 42. „Śródziemnomorskie wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego”, [w:] Mieczysław Stolarczyk (red.), Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 43. „The EU’s Role in the Middle East Peace Process”, [w:] Current Issues of International Politics Through the Eyes of Young Europeans, University of Economics, Prague 2003.

Recenzje książek

 1. Iole Fontana, EU Neighborhood Policy in the Maghreb. Implementing the ENP in Tunisia and Morocco Before and After the Arab Uprising, Routledge, London, New York 2017, [w:] Italian Political Science, Issue 12, vol. 2, September 2017.
 2. Olivier Stuenkel, Post-Western World. How Emerging Powers Are Remaking Global Order, Polity Press, Malden MA 2016, [w:] Stosunki Międzynarodowe–International Relations, 2016, nr. 3.
 3. Ryszard Stemplowski, Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Wstęp do analizy, PISM: Warszawa 2004, [w:] Stosunki Międzynarodowe–International Relations, 2005, t. 31, nr 1-2.
 4. Fulvio Attina, Stelios Stavridis (red.), The Barcelona Process and Euro-Mediterranean Partnership: from Sttutgart to Marseille, Milano 2001, [w:] Stosunki Międzynarodowe, 2003, t. 27.
 5. Brian White, Understanding European Foreign Policy, Palgrave: Basingstoke 2001, [w:] Stosunki Międzynarodowe, 2002, t. 25.

Publikacje elektroniczne

Więcej publikacji na: https://uw.academia.edu/JustynaZaj%C4%85c