Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Kandydaci zakwalifikowani na studia stacjonarne II stopnia w ISM – podział na specjalności

W oparciu o wyniki punktowe uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym oraz preferencje wskazywane przez kandydatów, Instytut Stosunków Międzynarodowych przyjął następujący podział zakwalifikowanych kandydatów na poszczególne specjalności/specjalizacje. Informujemy jednocześnie, że we wrześniu 2018 r. zostanie przeprowadzona druga, dodatkowa tura rekrutacji na osiem podanych w uchwale rekrutacyjnej specjalności/specjalizacji (szczegółowa informacja na ten temat pojawi się na początku sierpnia w systemie IRK).

Kandydaci zakwalifikowani na studia stacjonarne II stopnia w ISM 2018/19: lista.xls