Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Kolejni goście zagraniczni z programu Erasmus+ w ISM!

Dr Eda Gemi, European University of Tirana

W dniach 31 maja – 4 czerwca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych przebywała w ramach programu Erasmus + (program STA) z wizytą naukowo-dydaktyczną dr Eda Gemi z School of Social Sciencies and Education/Department of Applied Social Sciences, European University of Tirana. Podczas wizyty spotkała się m.in. z pracownikami ISM oraz Dyrektorem ISM – prof. Jakubem Zajączkowskim a także wygłosiła wykłady dla studentów dot. Contemporary Migratory Flows of Western Balkans to EU: The case of Albania.

Dr Eda Gemi – CV

Wizytę zorganizowała mgr Anita Budziszewska, koordynator ds. programu Erasmus +

Prof. Wolfgang Hilz – University of Bonn

W dniach 16-20 maja 2017 roku w ramach programu Erasmus+ gościem Instytutu Stosunków międzynarodowych WNPiSM UW był prof. dr Wolfram Hilz. Prof. dr Wolfram Hilz jest dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Bonn. Podczas swojego pobytu wygłosił wykłady nt. kształtu i ewolucji niemieckiej polityki zagranicznej. Spotkał się również z przedstawicielem władz dziekańskich  (dr Łukasz Zamęcki, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą) i władz ISM (dr Marek Madej, Zastępca dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą).

Więcej o gościu: https://www.uni-bonn.de/the-university

Wizytę zorganizował dr Rafał Ulatowski

Prof. Luis Andrade, University of Azores

W dniach 10-13 kwietnia z wizytą naukowo-organizacyjną w Instytucie Stosunków Międzynarodowych przebywał prof. Luis Andrade z University of Azores, p. Prorektor ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Jest to kolejna już wizyta Prof. Andrade w ISM.  Podczas  wizyty spotkał się m.in. z pracownikami oraz  z przedstawicielem władz dziekańskich  (dr Łukasz Zamęcki, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą) i władz ISM (dr Marek Madej, Zastępca dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą). Ustalono również  kalendarz mobilności na przyszły rok akademicki.

Więcej o gościu: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4547158627096402

Wizytę zorganizowała mgr Anita Budziszewska, koordynator ds. programu Erasmus +