Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Koło Spraw Zagranicznych ISM UW

W maju 2017 roku, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW powstało nowe koło naukowe: Koło Spraw Zagranicznych ISM UW. 
Jesteśmy nową, niewielką organizacją studencką założoną przez studentów stosunków międzynarodowych UW, którzy swoje zainteresowanie polityką i stosunkami międzynarodowymi postrzegają przede wszystkim przez pryzmat polskich interesów. Stąd też w pierwszej kolejności koncentrujemy się na stosunkach z partnerami z UE oraz ze Wschodu. Bardziej niż na motywacjach historyczno-ideologicznych zależy nam na badaniu mechanizmów sfery faktycznego i skutecznego działania dyplomatycznego. – Jakub Żylicz
Opiekunem naukowym koła jest dr Marek Madej, wykładowca, zastępca dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą i były analityk PISM. Prezesem koła jest Wojciech Kuchta, e-mail: w.k.kuchta@gmail.com.
Zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt z prezesem.