Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konferencja: Globalne zarządzanie w gospodarce światowej [Fotorelacja]

W dniu 8 grudnia 2017 roku Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW zorganizował konferencję: Globalne zarządzanie w gospodarce światowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), Centrum Europejskiego (UW), Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Politologii (Uniwersytetu Gdańskiego), Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej, Katedry Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pobierz program