Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konferencja młodych naukowców: „Polityczne odpowiedzi na fenomen migracji”, 31.10.2017

Ośrodek Kultury Francuskiej UW zaprasza do udziału w konferencji w dn. 31.10.2017 w Warszawie, poświęconej politycznym odpowiedziom na zjawisko migracji w Europie. Wydarzenie przeznaczone jest dla młodych naukowców (doktorantów i doktorów) i będzie przedłużeniem refleksji podjętej na międzynarodowej konferencji „Polityki migracyjne we współczesnej Europie” z dn. 30.10.2017.

Zgłoszenia uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy) oraz abstrakty artykułów (do 300 słów) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres migracje2017.okf@gmail.com do dn. 23.05.2017. Informacja dotycząca zakwalifikowania się do udziału w konferencji zostanie przesłana do dn. 31.05.2017. Termin oddania artykułów (objętość do 1 arkusza): 1.08.2017. Organizator nie pobiera opłat konferencyjnych.

Po konferencji organizator planuje wydać publikację w oparciu o wystąpienia i refleksje podjęte w trakcie konferencji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: migracje2017.okf@gmail.com lub (22) 55 260 41.

Rozszerzone informacje o konferencji: pobierz