Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konferencja nt. Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii [Fotorelacja]

W dniach 30.11-1.12.2017 odbyła się w Warszawie konferencja nt. Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW oraz instytutami politologii 3 innych polskich uczelni (UMCS, UO, UZ). Było to pierwsze z planowanego cyklu odbywających się co 2 lata spotkań, współorganizowanych przez wspomniane ośrodki, a poświęconych badaniom związków między religią i polityką.
W konferencji wzięło udział ponad 40 badaczy z Polski i zagranicy m.in. z Izraela, Serbii, Włoch, Indii, Rwandy. Gościem honorowym konferencji i „key-note speakerem” był prof. Jeffrey Haynes z London Metropolitan University, autor i redaktor ponad 40 książek, w tym m.in. Handbook on Religion and Politics (Routledge, drugie wydanie 2016), przewodniczący European Consortium for Political Research’s Religion and Politics Standing Group oraz International Political Science Association’s Research Committee „Religion and Politics” (wiecej: https://berkleycenter.georgetown.edu/people/jeffrey-haynes).
W spotkaniu wzięło udział 9 pracowników WNPiSM UW, w tym 5 z ISM UW: prof. R. Kuźniar, dr hab. I. Rysińska, dr. hab. A. Bógdał- Brzezińska, dr A. Curanović oraz odpowiedzialna za organizację ze strony WNPiSM UW dr A. Solarz.

Program konferencji: podgląd

Fotorelacja poniżej