Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konferencja: Przegląd misji pokojowych ONZ | 25.05.2017 [Fotorelacja]

Konferencja: Przegląd misji pokojowych ONZ | 25.05.2017 [Fotorelacja]

Instytut Stosunków Międzynarodowych UW wraz z Warszawskim Instytutem Badań nad Pokojem oraz Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ był organizatorem konferencji pt.:”Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ”, która odbyła się 25.05.2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród przybyłych prelegentów znaleźli się dyplomaci, żołnierze, jak również akademicy. Konferencją podzielona została na dwa panele. Pierwszy z nich był przeglądem misji pokojowych, i próbą ich oceny. Wśród panelistów znaleźli się: dr hab. Irena Rysińska, gen. dr Stanisław Woźniak oraz ppłk. dr Piotr Lotarski. Moderatorem dyskusji była dr Iwona Wyciechowska.

Drugi panel, czyli „Perspektywa misji pokojowych ONZ w XXI wieku – studium przypadku nowej misji”, był zdiagnozowaniem problem misji. Uczestnicy starali się stworzyć rekomendacje i zalecenia, które mogłyby podnieść skuteczność misji pokojowych. Głos zabrali: Katarzyna Trzpis-Szysz, dr Dorota Heidrich, amb. Piotr Łukasiewicz oraz mjr dr Michał Fiszer, zaś dyskusję prowadził Antoni Pieńkos.

Fotorelacja poniżej 📷 (fot. Aleksandra Zasłona)