Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy – „Dyplomy dla Warszawy”

Rozpoczęła się trzecia edycja Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”, w Kapitule konkursu zasiada m.in. Pani Profesor Anna Giza-Poleszczuk (jako przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego w gremium). Organizatorem jest Muzeum Warszawy, instytucja samorządowa, która aktywnie uczestniczy w naukowym, kulturalnym i społecznym rozwoju miasta.

Konkurs adresowany jest do Autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na warszawskich uczelniach i jednostkach naukowych z siedzibą w Warszawie, które nie były zgłaszane w poprzedniej edycji i zostały obronione w 2017 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o Konkursie wszystkim jednostkom Państwa Uczelni, promotorom prac, organizacjom studenckim, studentom i absolwentom oraz o umieszczenie informacji o nim na Państwa stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych.

Laureatom Konkursu przyznane będą nagrody finansowe. Nagroda główna dla rozprawy doktorskiej wynosi 15 tys. zł, przyznane zostaną też trzy wyróżnienie po 6 tys. zł. Nagroda główna dla pracy magisterskiej to 7 tys. zł. Autorzy trzech prac wyróżnionych otrzymają po 3 tys. zł.

Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac będą mieli możliwość opublikowania artykułów prezentujących wyniki badań w czasopiśmie „Almanach Warszawy”.

Ogłoszenie wyników i prezentacja zwycięskich i wyróżnionych prac odbędzie się podczas uroczystej gali organizowanej przez Muzeum Warszawy.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 30 marca 2018 r.

W załączniku regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy także na stronę internetową, na której można znaleźć więcej informacji na temat konkursu: https://muzeumwarszawy.pl/dyplomy-dla-warszawy-po-raz-trzeci/