Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konsorcjum EU Non-Proliferation

EU Non-Proliferation Consortium

W październiku 2011 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych UW przystąpił do European Union Non-Proliferation Consortium (EU NPC) – sieci europejskich uczelni, instytucji badawczych i analitycznych zajmujących się problematyką nierozprzestrzenienia broni masowego rażenia oraz kontroli zbrojeń. Konsorcjum zostało utworzone na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej z lipca 2010 r., a swą działalność zainaugurowało w styczniu 2011 r. Obecnie sieć EU NPC skupia 29 instytucji z 14 państw Unii Europejskiej. Jej prace są wspólnie koordynowane przez 4 cieszące się powszechnym międzynarodowym uznaniem ośrodki badawcze – The Foundation for Strategic Research (FRS, Francja), The Peace Research Institute in Frankfurt(HSFK/ PRIF, Niemcy), The International Institute for Strategic Studies (IISS, Wielka Brytania) oraz The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, Szwecja).

Głównym celem konsorcjum jest inicjowanie i stymulowanie debaty naukowej oraz politycznej na temat współpracy międzynarodowej w sprawie przeciwdziałania proliferacji broni masowego rażenia i rozwiązywania wiążących się z nią wyzwań oraz problemów dla bezpieczeństwa światowego i regionalnego. Prace sieci EU NPC obejmują też zagadnienia kontroli zbrojeń i rozbrojenia w zakresie broni konwencjonalnej, w tym niehumanitarnych środków rażenia. Konsorcjum ma również wspierać aktywność Unii Europejskiej w sferze przeciwdziałania proliferacji, pozostając w tym celu otwartym dla nowych uczestników, także z państw trzecich, spoza UE.

Aktywność konsorcjum będzie przebiegać w różnorodnych formach, w tym poprzez organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych i spotkań eksperckich poświęconych zagadnieniom nieproliferacji i kontroli zbrojeń, a także prowadzenia różnorodnych serii wydawniczych o tej problematyce. Inicjowaniu i rozwijaniu kontaktów eksperckich oraz szerszej debaty publicznej w sprawach nieproliferacji i kontroli zbrojeń służy też specjalna strona internetowa: www.nonproliferation.eu

Ze strony ISM w pracach konsorcjum uczestniczą: prof. dr hab. Roman Kuźniar, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Marcin Kaczmarski, dr Marek Madej (koordynator) – marek.madej@uw.edu.pl