Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Konsorcjum

Konsorcjum

 

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci ponad 61,300 studentów. Zatrudnia ponad 6,300 osób, w tym 3,280 to kadra akademicka. Obecnie UW składa się z 19 wydziałów oraz 31 innych jednostek, w tym Centrum Nowych Technologii, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, czy Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Uniwersytet jest członkiem 70 konsorcjów oraz grup partnerstwa naukowego, a współpracuje z około 1,000 zagranicznych instytucji. Wliczyć w to można 420 porozumień o współpracy w programie Erasmus, czy 240 partnerów z 52 państw w zakresie umów uniwersyteckich o bezpośredniej kooperacji.

UW oferuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe. Organizuje letnie kursy, szkolenia zawodowe, czy specjalne programy interdyscyplinarne. To wszystko opiera się na wykorzystywaniu najnowszych technik nauczania. Oferta edukacyjna wciąż ewoluuje, aby dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości i by sprostać wymaganiom przyszłego rynku pracy. Studenci UW regularnie stają się laureatami nagród i otrzymują granty na badania.

 

Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel (VUB) posiada 7 wydziałów i ponad 3,000 pracowników, którzy zajmują się edukowaniem 11,000 studentów. VUB posiada spore doświadczenie z zakresu badania nad Chinami. Jedną z ważniejszych jednostek badawczych jest Brussels Institute of Contemporary China        Studies (BICCS). Na VUB utworzona została interdyscyplinarna sieć RUCHIN, która umożliwia uzyskanie doktoratu z  zakresu „Comparative economic law from a cross-disciplinary perspective in EU-China law”.

 

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

ACIEE jest organizacją pozarządowoą, która powstała w 2003 roku. Jej biuro znajduje się w Warszawie, ale działalność prowadzi na terenie całej Polski. Celem instytucji jest wspieranie inicjatyw młodzieżowych – kulturalnych, sportowych oraz innych powiązanych z edukacją. Do swojego profilu działalności zalicza działalność badawczą i edukacyjną, szczególnie w europejskim wymiarze.
ACIEE współpracowała z wieloma przedsiębiorstwami i aktywnie angażuje się we wspieranie biznesu małej oraz średniej wielkości. Doświadczenie tej organizacji pozwoli na wykorzystanie znajomości rynku pracy i pozwoli na uzyskanie efektów nie tylko teoretycznej, ale także praktycznej strony nauki.

 

University of Chester          

uocUniwersytet w Chester to uczelnia publiczna znajdująca się w zabytkowym mieście Chester, w Anglii. Uczelnia w swojej bogatej ofercie proponuje szereg kierunków studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych , umożliwia także prowadzenie badań naukowych w różnych dziedzinach. Uniwersytet jest członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń: Association of Commonwealth Universities, the Cathedrals Group, the North West Universities Association and Universities UK. Powstał on 1839 roku jako pierwsze w Wielkiej Brytanii Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, co czyni go jedną z najdłużej działających szkół wyższych tego typu w kraju. Większość z 15 tysięcy uczniów studiujących na Uniwersytecie w Chester pochodzi z Wielkiej Brytani. Niewielka liczba studentów zagranicznych to głównie uczestnicy wymian. Uczelnia umożliwia studentom podjecie nauki na następujących Wydziałach: Przyrodniczym, Sztuki i Mediów, Humanistycznym, Nauk Społecznych, Inżynierii , Edukacji i Usług dla dzieci, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz w Szkole Biznesu.