Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Kwartalnik „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” – numer 4 (tom 51) / 2015

Kwartalnik „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” – numer 4 (tom 51) / 2015

Właśnie ukazał się kolejny numer (4/2015) kwartalnika „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”.

Jego Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Edward Haliżak, zaś Redaktorem właśnie opublikowanego numeru jest dr hab. Jakub Zajączkowski.

 

 

 

Spis treści numeru :

STUDIA
9. Ontologia i epistemologia w badaniach polityki zagranicznej państwa
Edward Haliżak
37. Stany Zjednoczone – hegemonia w regionie Azji i Pacyfiku
w latach 1985–2015
Aleksandra Jarczewska
67. Indie – mocarstwo regionu Indo-Pacyfiku
Jakub Zajączkowski
93. Lone Warrior, Regional Actor or Global Player?
Statecraft and Indian Foreign Policy in the 21st Century
Subrata K. Mitra
115. Postrzeganie Indii i Chin w brazylijskiej nauce o stosunkach
międzynarodowych w kontekście globalnych aspiracji Brazylii
Marcin Florian Gawrycki
133. Mapping Research and Teaching Trajectories: A Critical Turn in the Indian IR
Navnita Behera
153. Modi’s India and the European Union: A Perception Study
James Ling, Idesbald Goddeeris
179. Competing Regionalism in South Asia and Neighbouring Regions
under Narendra Modi: New Leadership, Old Problems
Arndt Michael
199. Dyplomacja energetyczna Indii
Rafał Ulatowski
219. Prawa człowieka w indyjskim Kaszmirze jako element konfliktu
indyjsko-pakistańskiego w latach 1989–2015
Agnieszka Kuszewska
237. People-to-People Exchanges in Chinese Diplomacy:
Evolutions, Strategies, and Social Practice
Liu Yongtao
255. Franco-German Leadership in the EU: Lessons from the Euro Crisis
Wolfram Hilz
269. The Role of Regional Organisations in the Interpretation and Implementation
of the Responsibility to Protect. The Case of the African Union
and Its Involvement in the Libyan Crisis
Dorota Heidrich
293. Unia Europejska wobec problemu terroryzmu w Afryce Subsaharyjskiej
Kamil Zajączkowski
319. Adaptacja polityczna Singapuru w Stowarzyszeniu Narodów
Azji Południowo-Wschodniej
Anna Grzywacz

SPRAWOZDANIA
339. Zapis dyskusji o książce Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia
europejskie w Polsce, Uniwersytet Warszawski, 21 października 2015 r.
Anna Wojciuk
356. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Instytutu Stosunków
Międzynarodowych UW nt. „Realism and the Great Powers Politics in Europe
and the Asia–Pacific”, Warszawa, 11 grudnia 2015 r.
Marcin Kaczmarski, Marek Madej
366. Sprawozdanie z konferencji „9th Pan-European Conference on International
Relations: Worlds of Violence” Europejskiego Stowarzyszenia Stosunków
Między narodowych, Giardini Naxos, Sycylia, 23–26 września 2015 r.
Marcin Kaczmarski
370. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt.
„Civilians in Contempo rary Armed Conflicts. Rafał Lemkin’s Heritage”,
Lwów, 15–16 października 2015 r.
Andrzej Szeptycki

RECENZJE
377. Karol Żakowski, Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii
Li beralno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955–2006
Ewa Dryjańska
381. Łukasz Gacek, Ewa Trojnar, Pokojowe negocjacje czy twarda gra?
Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską
Rafał Tuszyński
384. Piotr Kubiak, System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec
(1990-2013)
Aleksandra Kruk
389. Marta Szuniewicz (red.), Mare nostrum. Księga jubileuszowa
prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka
Piotr Mickiewicz

 

Wydania papierowe są dostępne na stronach wydawnictwa Scholar:

Numer 4 (tom 51) / 2015
Stosunki Międzynarodowe – numer 4 (tom 51) / 2015

Wcześniejsze numery:
Stosunki Międzynarodowe – International Relations