Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm” oraz „Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej”

Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm” oraz „Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej”

Ukazały się dwie nowe publikacje pod red. prof. dr hab. Edwarda Haliżaka, dr hab. Rafała Ożarowskiego, prof. UG i dr Anny Wróbel pt. „Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm” oraz „Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej”.

W przeciwieństwie do realizmu czy nawet konstruktywizmu, liberalne teorie stosunków międzynarodowych nie są w Polsce najlepiej znane. Ważną rolę w tej sprawie odgrywa geopolityczne położenie Polski między Rosją a Niemcami, które w naturalny sposób wymuszało polityczne myślenie i działanie w duchu realizmu. Doświadczenia z historii najnowszej związane z porządkiem jałtańskim i zimną wojną, jeszcze bardziej umocniły ten sposób rozumowania. Przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej w sposób naturalny stworzyło zapotrzebowanie na analizy z wykorzystaniem teorii instytucjonalnej: wywodzącej się z idei liberalnej.

Mając na uwadze dającą się zauważyć lukę w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi z perspektywy liberalnej w naszym kraju w ramach dwóch publikacji pt. Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm (red. E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel) oraz „Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej” (red. E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel) podjęto próbę całościowego ujęcia problemu.

Redaktorzy publikacji przyjęli własną klasyfikację teorii liberalnego nurtu odwołującą się do wydzielenia poziomów analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych. W związku z tym w ramach dwóch publikacji wyróżniono następujące części: „Teoretyczny pluralizm liberalizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych”, „Liberalizm & neoliberalizm a system międzynarodowy”, „Analityczne zastosowanie teorii liberalnej w badaniu polityki zagranicznej państwa”, „Gospodarka światowa a liberalna perspektywa badawcza”.

Publikacja pt. „Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm” zawiera dwie spośród wymienionych części.

liberalizm-i-neoliberalizm-w-nauce-o-stosunkach-miedzynarodowych-teoretyczny-pluralizm
Spis treści

Dwie kolejne ujęto w pracy zbiorowej pt. „Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej”.

liberalizm-i-neoliberalizm-w-badaniu-polityki-zagranicznej-panstwa-i-gospodarki-swiatowej
Spis treści