Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Łukasz Gołota

Dr Łukasz Gołota
doktor, adiunkt
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent stosunków międzynarodowych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW i prawa na Wydziale Prawa i Administacji UW. Uczestniczył w programie wymiany z  Northeastern Illinois University.  Otrzymywał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnik programu wymiany kadry akademickiej w ramach programu Erasmus. Prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria:

 • Istambul University 2010, 2013,
 • Universidad de Granada 2011,
 • Universidad Carlos III de Mardid 2011,
 • Universita di Bologna 2012,
 • Universidad de Barcelona 2013,
 • Peking University (Chiny) 2014,
 • UBT (Kosov0) 2014,
 • Manipal University (Indie) 2015,
 • Northeastern Illionois University (USA), 2015,
 • Calcutta University (Indie) 2015,
 • UBT (Kosov0) 2016,
 • Daegu University (Korea Południowa) 2016.
 • Shanghai International Studies University (Chiny) 2017.

 

Koordynator i autor ponad 20 projektów w ramach programów Unii Europejskiej:

– Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation

– Leonardo da Vinci – Mobility

– Youth in Action,

– Gruntvig,

-Erasmus+

-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnik misji handlowych w Azji i Europie. Autor analiz z zakresu działalności eksportowo-importowej.

 

Zainteresowania badawcze

 • historia myśli ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych / modele rozwojowe państw;
 • międzynarodowa wymiana handlowa;
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • historia gospodarcza świata;
 • historia stosunków międzynarodowych (starożytność);
 • region Azji i Pacyfiku.

Dydaktyka

 • Geografia ekonomiczna;
 • Historia Myśli Ekonomicznej;
 • Technologie Informacyjne;
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze;
 • World Trade System / WTO – ang.
 • Information Technologies in International Relations- ang;
 • International Political Economy.

Seminaria

 • historia myśli ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych / modele rozwojowe państw;
 • międzynarodowa wymiana handlowa;
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • historia gospodarcza świata;
 • historia stosunków międzynarodowych (starożytność);
 • region Azji i Pacyfiku.

Najważniejsze publikacje

 • Utylitaryzm w klasycznej ekonomii politycznej w: Stosunki Międzynarodowe-International Relations,   Tom: 53,  Warszawa 2017
 • Teoria handlu międzynarodowego Johna Stuarta Milla w: Stosunki Międzynarodowe-International Relations,   Tom: 52,  Warszawa 2016
 • Washington Consensus – przewartościowanie i upadek neoliberalnego paradygmatu w:  Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa : 2016
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania handlu w celu budowy narodowego bogactwa na przykładzie British East India Company [w:] Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, red. Aleksandra Jarczewska, Jakub Zajączkowski, Warszawa 2016.
 • Bariery techniczne w handlu w negocjacjach TTIP [w:] TTIP Transatlantyckie Partnerstwo W Dziedzinie Handlu i Inwestycji; Nowy Etap Instytucjonalizacji Współpracy UE-USA,  red. Naukowa  Aleksandra Jarczewska, Maria Dunin-Wąsowicz, Warszawa 2015
 • Historyczne typy mocarstw ekonomicznych. Kartagina – Wenecja – Anglia [w:] „Myśl ekonomiczna i polityczna” 1(40)2013, Warszawa 2013, wersja internetowa: http://www.lazarski.pl/gfx/lazarski/userfiles/files/wydaw/mysl_eip_1-2013.pdf.
 • Rola i znaczenie reguł pochodzenia towarów w kształtowaniu geoekonomicznej przestrzeni państw [w:] Geoekonomia, Warszawa 2012.
 • Zarzuty o bezbożność wobec utylitaryzmu J.S. Milla [w:] Religia w Stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012.
 • Uniwersalny system bezpieczeństwa. Założenia i rzeczywistość [w:] „Zeszyty Studenckie Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW”, wyd. Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2006
 • Interwencja w Iraku w świetle prawa międzynarodowego [w:] „Społeczeństwo i polityka – pismo edukacyjne”,  wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2005
 • Recenzja: Zbigniew Brzeziński: Druga Szansa – trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Polski Przegląd Dyplomatyczny, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008
 • Recenzja: James Risen, State of War. The Secret History of the CIA and the Bush Administration, Polski Przegląd Dyplomatyczny, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006
 • Recencja: Jacek Gniadek, Dwaj ludzie z Galicji – Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły

 

Publikacje elektroniczne