Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Mgr Anita Budziszewska – dyżury w okresie wakacyjnym

Wtorek:  11 lipca, godz. 15.00-17.00, s. 400
Czwartek: 13, 20 lipca godz. 15.00-17.00, s.400