Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Mgr Anita Budziszewska

Mgr Anita Budziszewska
Koordynator ds. programu Erasmus+
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych
anita.budziszewska@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2009), Europejskiej Akademii Dyplomacji, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej, oraz Podyplomowych Studiów Badań i Analiz Strategicznych, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa. W roku akademickim 2008/2009 stypendium w School of Law and Politics, University of Nottingham (Wielka Brytania).  Koordynator z ramienia ISM projektu poświęconego międzynarodowej współpracy naukowej uczelni europejskich i indyjskich IBIES  (Interdisciplinary Bridges for Indo-European Studies – 2012). Sekretarz grantu Narodowego Centrum Nauki pt. Geoekonomia (2012 r.) Koordynator organizacyjno-administracyjny pierwszego w Polsce 8. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych  współorganizowanego z European International Studies Association oraz Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych, Warszawa, wrzesień 2013. Współkoordynator grantu pt. Increase of EU’s economic potential in relations with China 2013 – projekt Unii Europejskiej, LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation, 2013-2015. W latach 2014, 2015 współorganizator ze strony ISM Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDoc współorganizowanego m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacją HumanDoc. W latach 2011, 2012, 2013 nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekana WDiNP za osiągnięcia zawodowe.

Wykłady i wystąpienia międzynarodowe m.in.

we Włoszech:  w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie w Mediolanie – Università Degli Studi di Milano, w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie we  Florencji – Università Degli Studi di Firenze,  Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Bolonii – Università Degli Studi di Bologna; w Hiszpani: w Madrycie, na Wydziale Nauk Humanistycznych, Uniwersytecie Karola III – University of Calos III in Madrid;  na Wydziale Prawa i Biznesu na Uniwerytecie w Kordobie – The University of Cordoba; w Austrii: Wydział Nauk Politycznych Wiedeń – University of Vienna,  we Francji: Instytut Nauk Politycznych, The University of SiencePo Aix, w Portugalii: Wydział Nauk Politycznych i Społecznych, Azory – The University of Azores, w Grecji na Wydziale Nauk Politycznych: Saloniki  – The University of Arystoteles, w Indiach: Chennai – The University of Chennai, w Turcji: Stambuł – Wydział Nauk Politycznych, University of Stambul; w Bośni i Herecgowinie, na Sarajevo School of Science and Technology.

W Instytucie Stosunków Międzynarodowych od 2009 r.

Pełnione funkcje:

 • Wydziałowy Koordynator ds. mobilności, WNPiSM (program Erasmus+), (od 2016 r.)
 • Instytutowy Koordynator ds. mobilności, ISM (program Erasmus+), (od 2012 r.)
 • Pełnomocnik Dyrekcji ISM ds. parametryzacji jednostek naukowych, (od 2012 r.)

Zainteresowania badawcze

 • Kultura w stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym,
 • Sądownictwo międzynarodowe
 • Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Międzynarodowa współpraca naukowa

Dydaktyka

 • International Cultural Relations
 • Polityka kulturalna Polski
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Stosunki kulturalne w regionach
 • Międzynarodowa współpraca naukowa
 • Rola nauki w stosunkach międzynarodowych
 • Metody i techniki współczesnej dyplomacji

Seminaria

 • Kultura w stosunkach miedzynarodowych i prawie miedzynarodowym,
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne,
 • Rola nauki w stosunkach międzynarodowych / Międzynarodowa współpraca naukowa

Najważniejsze publikacje

 • Anita Budziszewska, From culturalisation of human rights law to the right to the culture, B.P. Miudo (ed.) Human rights: actuality and new perspectives, Azores – Lisboa 2015
 • Hanna Schreiber, Anita Budziszewska, W stronę prawa do kultury, w: E. Mikos – Skuza, K. Sałaciński (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w czasie konflików zbrojnych, 60-lecie konwencji haskiej i 15-lecie II protokołu,  WCEO, Warszawa, 2014
 • Anita Budziszewska, Prezydencja Danii w Unii Europejskiej, Perspektywy Eropejskie, 2012, 2 (2)
 • Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Anita Budziszewska, Tożsamość narodowa i międzynarodowa w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ujęcie konstruktywistyczne, Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 4( 35) 2011 r.
 • oraz wersja ang. National and International Identity in the Context of polish european union presidency. Constructivism-based approach, Economic and Political Thought, nr 4( 35) 2011