Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Międzynarodowa konferencja naukowa „Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji”.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji” 22 lutego 2018 r. w Warszawie. Konferencja jest organizowana w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z Europejską Siecią Migracyjną.

Konferencja dotyczyć będzie bilateralnych traktatów o dobrym sąsiedztwie zawartych przez Polskę i poszczególne państwa ościenne po 1990 r. a jej celem będzie analiza następstw traktatów dobrosąsiedzkich zarówno dla Polski, jak i dla państw ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z ich realizacji. Przybliżone będą nie tylko perspektywy dalszej dwustronnej współpracy, lecz także uwzględnione zostaną uwarunkowania historyczne, tj. przed 1990 r. Zidentyfikowane zostaną współczesne wyzwania w różnych obszarach, zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa, migracji i inne.

W załączeniu wstępny program konferencji. Językami konferencji są polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 16 lutego 2018 roku poprzez link: https://emn.gov.pl/esm/form/dodaj169,Konferencja-ESM-UW.html.

Program konferencji
Zaproszenie