Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Międzynarodowa konferencja naukowa „Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji”, Warszawa 22 lutego 2018 r.

22 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z Europejską Siecią Migracyjną.

Konferencja dotyczyła bilateralnych traktatów o dobrym sąsiedztwie zawartych przez Polskę i poszczególne państwa ościenne po 1990 r. Celem była analiza następstw traktatów dobrosąsiedzkich zarówno dla Polski, jak i dla państw ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z ich realizacji. Przybliżono także uwarunkowania historyczne wzajemnej współpracy, tj. przed 1990 r. Zidentyfikowane zostały współczesne wyzwania w różnych obszarach, zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa, migracji i inne.

Wśród prelegentów znaleźli się badacze z krajowych (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i zagranicznych ośrodków naukowych (Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy w Lipsku, Metropolitan University w Pradze, Slovak Academy of Sciences w Bratysławie, Mykolas Romeris University w Wilnie, Valahia University of Targoviste, Saint Petersburg State University, European University w Kijowie). Wśród zgromadzonych uczestników znaleźli się nie tylko przedstawiciele środowiska naukowego, lecz także różnych instytucji. W załączeniu fotorelacja z konferencji.

Program