Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Międzynarodowa konferencja „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń” – 24 maja 2016 r. – fotorelacja

25 lat dobrego sąsiedztwa

24 maja 2016 r. odbyła się jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń”. Konferencja została zorganizowana z okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. w Bonn. Konferencję współorganizowali: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Bonn oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Wśród prelegentów znaleźli się badacze z zagranicznych ośrodków naukowych (Uniwersytet w Bonn, London School of Economics and Political Science, Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry w Poczdamie, Urząd Federalny ds. Dokumentów Państwowej Służby Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Berlinie, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytet Południowej Danii, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie) oraz krajowych. Wśród zgromadzonych uczestników nie zabrakło przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz reprezentantów środowiska naukowego.

Program konferencji: pobierz

Sprawozdanie z konferencji ukaże się w jubileuszowym, poświęconym 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, numerze czasopisma „Studia Politica Germanica”.

Materiał filmowy z konferencji wkrótce dostępny on-line.