Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Międzynarodowy Rynek Finansowy i Walutowy

Dr Rafał Ulatowski odwołuje zajęcia ze specjalizacjami:
W dniu 20 i 27 lutego:
Komunikowanie międzykulturowe, Studia amerykanistyczne,
W dniu 21 lutego:
Integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Międzynarodowa polityka handlowa, Studia Wschodnioazjatyckie
Terminy dodatkowych zajęć zostaną ustalone na pierwszych zajęciach.